• Imprimeix

Valoració de l'impacte potencial de l'operació de concentració entre HAILO i MYTAXI a Catalunya (CE 11/2016)

[ca/es]

En data 10 d'octubre de 2016, l'Autoritat Catalana de la Competència (en endavant, ACCO) va rebre una sol·licitud de col·laboració de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en endavant, CMNC). En concret, el Director de Competencia de la CNMC va sol·licitar a l'ACCO un informe sobre l'operació de concentració empresarial que li havia estat notificada en data 5 d'octubre de 2016, relativa a l'adquisició per part de Daimler AG (en endavant, DAIMLER) i Hailo Network Holdings Limited (en endavant, HAILO), del control conjunt dels negocis de Intelligent Apps GmbH (en endavant, MYTAXI) i HAILO. Aquesta notificació va donar lloc, per part de la CNMC, a l'expedient núm. C/0802/16 DAIMLER/HAILO/MYTAXI/NEGOCIO HAILO.

(Si voleu continuar llegint, descarregueu el document).

Data d'actualització:  23.01.2017