• Imprimeix

L'ACCO ha participat en la consulta pública de l'Avantprojecte de llei de serveis de pagament (OB 23/2016)

[ca/es/en]

En el marc de les seves funcions de promoció de la competència, l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) està fent una anàlisi de la Directiva (UE) 2015/2366, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, sobre serveis de pagament en el mercat interior. Es tracta de determinar la potencial incidència de la norma en el nivell de competència en els mercats financers al detall en general i, particularment, en el de serveis de pagament i en el context de les activitats conegudes com a FinTech.

En aquest document, l'ACCO fa observacions i comentaris sobre aquells aspectes de l'Avantprojecte que, al seu parer, podrien introduir restriccions a la competència. Aquestes restriccions, tenint en compte la propera transposició de la Directiva, podrien allunyar el resultat final d'una bona regulació econòmica des del punt de vista de la competència.

Podeu descarregar la versió completa d’aquest document en català, castellà i anglès.

Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de Llei sobre serveis de pagament en el mercat interior

Data d'actualització:  16.05.2017