• Imprimeix

CANVI DE DATA. El proper 26 de maig l'ACCO organitza una jornada sobre l'accés a les dades de consum elèctric

[ca/es]

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha considerat oportú, en el marc de la promoció de la competència, l'organització d'una jornada sobre l'accés a les dades de consum elèctric i, particularment, en relació amb els seus efectes sobre la competència. De fet, les dades són la base per al desenvolupament de nous models de negoci, circumstància per la qual l'ACCO va elaborar i publicar recentment un estudi sobre aquesta matèria: "L'economia de les dades. Reptes per a la competència ".

Vista la importància d'aquesta matèria, l'ACCO va considerar oportú encarregar (Dr. Pep Salas) un estudi específic sobre les dificultats d'accedir a la informació recopilada pels comptadors digitals d'electricitat del sector residencial, que es presenta en aquesta jornada. Addicionalment, a partir del contingut d'aquest estudi, l'ACCO ha confeccionat un document de conclusions on s'hi destaquen els aspectes més rellevants des de l'òptica de la competència.

Si voleu continuar llegint, podeu descarregar el programa de la jornada.

Data d'actualització:  08.05.2017