• Imprimeix

Nota sobre l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) de Barcelona (OB 33/2017)

[ca/es]

En aquest document, elaborat com a continuació d'una seguit de documents publicats per l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) en relació amb el procés d'elaboració del PEUAT per part de l'Ajuntament de Barcelona, aquest organisme ha volgut incidir en els importants efectes que, des d'una òptica de competència, poden presentar les mesures contingudes en el Pla. En aquest sentit, es fa especial èmfasi amb la regulació especialment restrictiva que fa el PEUAT dels habitatges d'ús turístic.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA (PDF)

OB 33/2017

(versió en català)

OB 33/2017

(versió en castellà)

Data d'actualització:  20.07.2017