• Imprimeix

Resolució de l'expedient núm. 78/2016 TAXÍMETRES

[ca/es]

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha adoptat la resolució del procediment sancionador número 78/2016 - Taxímetres, per la qual declara que l'empresa Interfacom SAU ha realitzat una conducta infractora d'abús de posició de domini prohibida per l'article 2.2.c) de Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, consistent a la negativa injustificada de subministrar a un taller de reparació i manteniment de taxímetres el programari (patrons tarifaris) necessari per a l'actualització de les tarifes dels serveis de taxi i les peces de recanvi corresponents als taxímetres fabricats per aquesta empresa.

Així mateix, Interfacom SAU ha infringit l'article 1.1.a) de la Llei 15/2007 per haver fixat els preus de venda al públic a dues empreses distribuïdores dels seus productes.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA (PDF)

Resolució de l'expedient núm. 78/2016

(Versió en català)

Resolució de l'expedient núm. 78/2016

(Versió en castellà)

Nota de premsa

(català i castellà)

Revisió jurisdiccional

Estat: Pendent de decisió judicial.

Revisió: Interposició per Interfacom, SAU, del recurs núm. 43/2018 davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Data d'actualització:  11.01.2018