• Imprimeix

Pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona (OB 38/2018)

[ca/es]

En el present document s’hi recullen les consideracions generals de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) sobre la modificació, per part de l’Ajuntament de Barcelona, del Pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona. Aquestes consideracions s’han emès en el marc del termini d’informació pública i en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'ACCO. La recomanació que es formula per part de l’ACCO és la necessitat d’avaluar l’impacte de la mesura en termes de competència i la conformitat de la norma amb els principis d’una regulació eficient i afavoridora de la competència.

Data d'actualització:  11.04.2018