• Imprimeix

Reflexions sobre competència a la cadena agroalimentària

[ca/es/en]

Atesa la preocupació pels possibles efectes negatius sobre la competència i l'eficiència econòmica a mitjà i llarg termini dels desequilibris en el poder de negociació entre els operadors de les diferents baules de cadena agroalimentària, l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va incloure en el seu Programa Anual d'Actuacions de Promoció de la Competència de 2018 la realització d'un estudi en aquest àmbit.

La cadena agroalimentària a Catalunya es caracteritza principalment pels següents trets:

  • Mercat d'inputs: La recent onada de fusions en el sector agroquímic ha concentrat la producció internacional en quatre grans grups, alguns dels quals s'erigeixen com les empreses més importants a Catalunya.
  • Producció en origen: El sector agrari es caracteritza per la seva atomització, però s'observa un procés de concentració per:
  1. la desaparició d'explotacions agràries i
  2. l'increment de la mida mitjana d'aquestes.
  • Processament i transformació: Aquesta baula es caracteritza per una certa dualitat atès que tot i que la major part del sector està format per PIMES, també compta amb un grup d'empreses grans i importants. Aquesta circumstància fa que el seu grau de concentració sigui superior al de la mitjana dels sectors manufacturers a Catalunya.
  • Distribució majorista: Aquesta part de la cadena es caracteritza per una influència notable de Mercabarna en la distribució majorista, especialment a la província de Barcelona, i per un creixement del nombre d'establiments de comerç a l'engròs, així com de la quantitat de centres logístics.
  • Distribució minorista: aquesta baula es caracteritza per un cert grau de concentració ja que els 50 principals grups representaven gairebé el 60% de la superfície de venda i pràcticament el 58% de la facturació l'any 2016. A més, dins del top 50 la concentració també és notable atès que els 10 primers grups abastaven gairebé el 78% de la superfície i la quota de mercat en vendes dels cinc primers operadors es situava entre el 50% i el 60% i la dels tres primers per sobre del 40%.

Si voleu continuar llegint podeu descarregar-vos la documentació annexa.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Estudi sobre la cadena agroalimentària

Versió en català. En els propers dies estaran disponibles versions en castellà i en anglès d'aquest estudi

Data d'actualització:  14.12.2018