• Imprimeix

L'ACCO publica l'estudi: "L'economia de les dades. Reptes per a la competència" (ES-12/2016).

[ca/es/en]

La innovació incideix en les condicions de competència en els mercats en la mesura que altera el comportament dels operadors que hi actuen i fins i tot pot modificar el funcionament dels mercats.

És per això que des de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) s'ha treballat en l'anàlisi d'importants factors innovadors, com ara l'anomenada economia col·laborativa o l'autoconsum elèctric, a fi de promoure que les noves possibilitats tecnològiques contribueixin a millorar les condicions de competència en els mercats, de tal manera que s'incrementi el benestar de consumidors i usuaris.

Un dels avenços tecnològics més significatius correspon a la possibilitat de captar una quantitat ingent d'informació, com també un ràpid processament d'aquesta informació (dues de les principals característiques que configuren el fenomen conegut com a dades massives, big data, en llengua anglesa). Això no tan sols implica l'aparició d'operadors especialitzats en aquest tipus d'activitats, sinó que també fa possible l'«economia de les dades».

Data d'actualització:  30.11.2016