• Imprimeix

L'ACCO publica el document: "Una regulació dinàmica en l'àmbit de l'allotjament turístic" (OB 31/2016)

[ca/es/en]

Les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies permeten incrementar l'exigència en relació amb la noció de perseguir que la restricció generi la mínima distorsió imprescindible per tal d'assolir l'objectiu que persegueix. És a dir, no només que sigui proporcionada en una visió abstracte en el sentit que el dany a la competència pugui ser considerat inferior a l'objectiu perseguit, sinó que aquest dany sigui el menor possible.

És en aquesta línia que l’ACCO ha considerat procedent apuntar que una regulació estàtica difícilment pot constituir la mínima distorsió possible ja que una regulació dinàmica proveeix de flexibilitat la regulació i es pot adaptar a la realitat existent en cada moment.

Data d'actualització:  20.12.2016