• Imprimeix

Marc normatiu

En aquest apartat es recullen les normes catalanes en relació amb l'Autoritat Catalana de la Competència, així com les principals normes estatals i comunitàries aplicables a l'àmbit de la promoció i defensa de la competència.