• Imprimeix

Informació econòmica i pressupostària

En deixar de prestar serveis a l'ACCO no es percep cap indemnització per raó d'aquest fet. Pel que fa a les dietes, tampoc es percep cap tipus de dret d'assistència per la concurrència a reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Data d'actualització:  15.12.2015